3d printed cartoon character

Sanatçı müşterimizin çizgi karakterini modelleyip basarak canlandırdık